T³ - TableTop Tournaments
Welcome Guest. Please log in or register.
  

Login with nickname/ID and password (Lost password?).
Tabletop-Insider.de
Follow us:facebooktwitterrss | supportContact

Achtung, Macki Wojny! 4 - List of Participants

No.NameOriginNTRArmyTeamPaid
1. Łukasz aka "StaryKur"PLWarszawa6German OthersBanditenstadt Warschauno
2. Marcin aka "Zielarz"PLWrocław236British Paratrooper/Airlanding CompanyAllied Infantry Power!no
3. Maciej aka "Brzoza"PLWrocław23US OthersAllied Infantry Power!no
4. Piotr aka "Piotr"PLZławieś Mała18US OthersXIII Kohortano
5. Andrzej aka "Andrew"PLBydgoszcz68US Rifle CompanyXIII Kohorta Bydgoszczno
6. Tomasz aka "czys"PLWrocław29British Paratrooper/Airlanding CompanyMarCzyno
7. Rafal aka "Krawat"PLTulce1German OthersOld Fartsno
8. Piotr aka "zamli"PLZalom3German OthersOld Fartsno
9. Wojtek aka "Zorg13"PLKatowice12Soviet OthersBodzyno
10. Igor aka "Yegr"PLWarszawa7US Tank CompanyBodzyno
11. Maciek aka "maciek998"PLToruń21British OthersDrużyna Ano


List of teams

No.NameMembers
1Banditenstadt WarschauStaryKur
2Allied Infantry Power!Zielarz, Brzoza
3XIII KohortaPiotr
4XIII Kohorta BydgoszczAndrew
5MarCzyczys
6Old FartsKrawat, zamli
7BodzyZorg13, Yegr
8Drużyna Amaciek998


Distribution of Armies
German Others:3
British Paratrooper/Airlanding Company:2
US Others:2
British Others:1
Soviet Others:1
US Rifle Company:1
US Tank Company:1
Distribution of Origins
Wrocław:3
Warszawa:2
Bydgoszcz:1
Katowice:1
Toruń:1
Tulce:1
Zalom:1
Zławieś Mała:1
©2004-2019. T³ is operated by Althaus.IT.