T³ - TableTop Tournaments
Welcome Guest. Please log in or register.
  

Login with nickname/ID and password (Lost password?).
Follow us:facebooktwitterrss | supportContact

Achtung, Macki Wojny! 4 - List of Participants

No.NameOriginNTRArmyTeamPaid
1. Łukasz "StaryKur" KurPLWarszawa7German OthersBanditenstadt Warschauno
2. Marcin "Zielarz" WróbelPLWrocław31British Paratrooper/Airlanding CompanyAllied Infantry Power!no
3. Maciej "Brzoza" BrzezińskiPLWrocław20US OthersAllied Infantry Power!no
4. Piotr "Piotr" GłomskiPLZławieś Mała17US OthersXIII Kohortano
5. Andrzej "Andrew" OrlińskiPLBydgoszcz69US Rifle CompanyXIII Kohorta Bydgoszczno
6. Tomasz "czys" HałonPLWrocław32British Paratrooper/Airlanding CompanyMarCzyno
7. Rafal "Krawat" AnusiakPLTulce1German OthersOld Fartsno
8. Piotr "zamli" MiakotoPLZalom3German OthersOld Fartsno
9. Wojtek "Zorg13" KinaszPLKatowice13Soviet OthersBodzyno
10. Igor "Yegr" ModelskiPLWarszawa5US Tank CompanyBodzyno
11. Maciek "maciek998" GlogowskiPLToruń26British OthersDrużyna Ano


List of teams

No.NameMembers
1Banditenstadt WarschauStaryKur
2Allied Infantry Power!Zielarz, Brzoza
3XIII KohortaPiotr
4XIII Kohorta BydgoszczAndrew
5MarCzyczys
6Old FartsKrawat, zamli
7BodzyZorg13, Yegr
8Drużyna Amaciek998


Distribution of Armies
German Others:3
British Paratrooper/Airlanding Company:2
US Others:2
British Others:1
Soviet Others:1
US Rifle Company:1
US Tank Company:1
Distribution of Origins
Wrocław:3
Warszawa:2
Bydgoszcz:1
Katowice:1
Toruń:1
Tulce:1
Zalom:1
Zławieś Mała:1
©2004-2018. T³ is operated by Althaus.IT.