T³ - TableTop Tournaments
Welcome Guest. Please log in or register.
  

Login with nickname/ID and password (Lost password?).
Follow us:facebooktwitterrss | supportContact

Wrześniowe potyczki w Bolterze - Information and Rules

Zapraszamy na wrześniowy turniej w Bolterze!

Data: 17 września 2016, godz 10:30


Sklep Bolter
Sokolnicza 17/7, pawilon 31
53-676 Wrocław

Limit miejsc: 16
Sędzia: Duderson

REGULAMIN

I. ZAPISY

Proszę wysyłać zgłoszenia na adres duderson[color=#FF0000](maupa)[/color]interia.pl
Proszę wpisać "Rozpiska" w tytule maila
Zgłoszenie powinno zawierać
- Imię i nazwisko gracza
- Ksywę z tego forum
- wybraną armię
- maksymalnie 3 listy podjazdów

Sugerowana forma zgłoszenia to karta gracza, można ją ściągnąć stąd:

http://oim.wargamer.pl/pl/download/pozostaepliki/63-karta-gracza-oimpolska.html

Proszę o wysyłanie zgłoszeń i rozpiski do 15 września 2016 roku do godz. 20:00
Proszę przygotować przynajmniej jedną listę na maksymalnie 7 PS - możecie być zmuszeni do grania z małym podjazdem.
Gracze, którzy wyślą zgłoszenie i rozpiski do 15 września do godz. 20:00 otrzymają bonusowy duży punkt.

Gracze, którzy nie wyślą zgłoszeń wcześniej wciąż mogą wziąć udział w turnieju, o ile będą wolne miejsca. Listy podjazdów będą sprawdzane przed turniejem.
Wpisowe wynosi 15 złotych, płatne w dniu turnieju

Jeśli wyślesz rozpiskę w formie karty gracza w terminie, możesz poprosić o jej wydrukowanie

II. PLAN TURNIEJU

Zapisy 10:30-11:00

- Pierwsza bitwa 11.00- 13.00
- Druga bitwa 13.05 – 15.05

przerwa 30 minut na żarcie (dwa kroki od sklepu jest pizzeria)

-Trzecia bitwa – 15:35-17:35

Podsumowanie turnieju i ogłoszenie wyników po zakończeniu trzeciej bitwy

Proszę starać się skończyć swoje bitwy o czasie. jeśli ktoś nie skończy żadnej ze swoich bitew o czasie, otrzymuje 3 punkty karne

III. ZASADY
1. Gramy na poziomie podjazdu z wykorzystaniem materiałów z podręcznika głównego, dodatku Potop, wszystkich FAQ i errat
2. Obowiązuje zasada limitowanej (liczonej) amunicji i wszystkie zasady dodatkowe poza "Rozkazem grupowym" i "Rzutami uśrednionymi"
3. W walce z małym pojazdem obowiązuje limit punktowy 7 PS.
4. Gramy na scenariusze z dodatku "Potop" z wyjątkiem scenariusza "Konwój"
5. W pierwszej bitwie gracze będą parowani losowo, w miarę możliwości w ten sposób, by nie walczyły ze sobą te same armie. W następnych bitwach gracze będą parowani w zależności od liczby zdobytych punktów, w miarę możliwości w ten sposób, by nie grały ze sobą takie same armie.

IV. ROZPISKI

1. Dopuszczone są wszystkie listy z podręcznika głównego, dodatku "Potop" i "Armie Ogniem i Mieczem" oraz materiałów dostępnych na stronie Wargamera, z wyjątkiem podjazdów z zasadą specjalną "Konwój"
2. Podjazdy Rzeczpospolitej Obojga Narodów i Królestwa Szwecji z podręcznika głównego są zastąpione podjazdami z dodatku "Potop". Angielska wersja Revised rulebook zawiera poprawne listy tych podjazdów
3. Każdy gracz musi przygotować przynajmniej jedną rozpiskę na maksymalnie 7 punktów siły, gdyż może być zmuszony do gry z Małym Podjazdem
4. Za Mały Podjazd uważa się każdą rozpiskę na 4 PS lub mniej oraz podjazdy z taką zasadą specjalną
5. W każdej bitwie możesz użyć innej rozpiski. O wystawieniu danej rozpiski decydujesz po poznaniu armii przeciwnika.
6. Gracze są zobowiązani do posiadania czytelnej rozpiski z uwzględnieniem
a) Punktów Siły danej rozpiski
b) Zwartości
c) Zwiadu
7. Siły Rzeczpospolitej Obojga Narodów są podzielone na 4 frakcję: Korona, Litwa, Gdański i Kurlandia (każda z nich jest uważana za osobną frakcję)
8. Gracze są zobowiązani do posiadania umocnień polowych w takiej ilości, jaka jest możliwa do wystawienia w ich armii, jeżeli chcą je wystawić.


V. WYGLĄD ARMII

1. Armie powinny być pomalowane i mieć wykończone podstawki. Tym niemniej, w celu umożliwienia zagrania w tą świetną grę początkującym, można grać niepomalowanymi figurkami, za to gracze z pomalowaną armią otrzymują 1 Duży Punkt (0,5 punktu jeżeli armia jest pomalowana, ale podstawki nie wykończone, lub podstawki są wykończone ale armia niepomalowana).
2. Obowiązuje WYSIWYG (What You See Is What You Get, czyli zakaz wystawiania modeli zastępczych). Nie dotyczy on tarcz i arkebuzów (w przypadku kawalerii). Gracz z pełnym WYSIWYGiem (np. kałkany tylko na doborowych jednostkach kozackich i pancernych w RON) otrzymuje 1 dodatkowy punkt do klasyfikacji końcowej.
3. Obowiązuje zakaz proxów.
4. Używamy wyłącznie modeli firmy Wargamer. Nie dotyczy to terenów, przeszkód i umocnień polowych.
5. Dozwolone są konwersje. Należy je zgłosić do sędziego i on decyduje o ich dopuszczeniu do turnieju.

VI. PUNKTY

Gracze zdobywają Małe Punkty w zależności od zasad scenariusza i poniesionych strat.
Na ich podstawie zdobywają Duże Punkty:

0 – Historyczna klęska (różnica Małych Punktów -13 lub większa)
1 – Strategiczna porażka (różnica Małych Punktów od -7 do -12)
2 – Taktyczna przegrana (różnica Małych Punktów od -2 do -6 )
3 – Remis (różnica Małych Punktów od -1 do +1)
4 – Taktyczne zwycięstwo (różnica Małych Punktów od 2 do 6)
5 - Strategiczne zwycięstwo (różnica Małych Punktów od 7 do 12)
6 – Historyczne zwycięstwo ( różnica Małych Punktów 13 lub większa)

Zasady klasyfikacji
1. Graczy klasyfikuje się na podstawie zdobytej liczby Dużych punktów
2. Jeśli więcej graczy zdobyło taką samą ilość Dużych Punktów, decyduje ilość zdobytych Małych Punktów
- jeśli dalej jest remis decyduje wynik starcia bezpośredniego obu graczy, o ile miało miejsce (łącznie z różnicą małych punktów);
- Jeśli dalej jest remis decyduje ilość punktów zdobytych z bitew (nie liczą się punkty za zgłoszenie, full WYSYWIG, malowanie i przygotowanie do turnieju).
- Jeśli dalej jest remis, decyduje liczba Historycznych Zwycięstw;
- Jeśli dalej jest remis decyduje liczba Strategicznych Zwycięstw;
- Jeśli dalej jest remis decyduje liczna Taktycznych Zwycięstw;
- jeśli dalej jest remis decyduje rzut monetą.

VII. Dodatkowe punkty

Gracze otrzymają dodatkowe punkty za:
+1 Duży Punkt za poprawne zgłoszenie do 15 września 2016 do godz 20:00
+1 Duży Punkt za pomalowaną armię z wykończonymi podstawkami (0,5 punkta jeżeli armia jest pomalowana, ale bez wykończonych podstawek, lub podstawki są wykończone ale armia niepomalowana)
+1 Duży Punkt za pełny WYSYWIG
+1 Duży Punkt za przygotowanie do turnieju: aby go otrzymać gracz musi posiadać żetony rozkazów, kostki K10, dowolne żetony rozkazów, dowolne znaczniki amunicji i ran (np. czerwone kości K6 do ran i czarne do amunicji), miarkę i znaczniki potrzebne w jego armii (np znaczniki dezercji w Cesarstwie)

VIII. KULTURA PODCZAS GRY

Granie z przeciwnikiem powinno być przyjemne i nie stresujące; Każdy z graczy powinien wykazywać wysoką kulturę osobistą oraz uprzejmość w stosunku do innych graczy;
Osoby, które NIE POTRAFIĄ tego zrobić, kłócą się o wszystko pod byle pretekstem, naginają okrutnie zasady, przesuwają makiety itp. będą honorowane karniakami wraz z możliwością całkowitego usunięcia z turnieju włącznie (w tym przypadku wpisowe nie jest zwracane)


IX. NAGRODY

- Prestiż, lans i bans
- DUKATY zgodnie z zasadami oficjalnymi Wargamera <= Dukaty Elektroniczne
- Oraz pieniądze z wejściówek do podziału dla zwycięzców i wydania w sklepie Bolter


Zapraszamy!

Info: Only the tournament organizer is responsible for the content of this site.
©2004-2018. T³ is operated by Althaus.IT.